Sửa chữa và thay cell pin Laptop

Availability: In stock

Liên hệ!

CompareCompare

Sửa chữa & phục hồi pin laptop tất cả các hãng máy tính: APPLE, DELL, SONY, HP, COMPAQ, TOSHIBA, ASUS, ACER, IBM, LENOVO, NEC, FUJITSU, PANASONIC, SHARP, SUZUKI, AXIOO, MSI, … của tất cả các model được sản xuất cách đây hàng chục năm (P3, P4,..) đến model mới nhất Core Duo, Core i3, Core i5, Core i7,….

phuc-hoi-pin-laptop-5

pinlap4898

Hỗ trợ trực tuyến